Στην So Chic ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.
Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Υπεύθυνη Επεξεργασίας

Η εταιρεία «So Chic IKE», (στο εξής «So Chic») είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

So Chic IKE
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 12,
Γαλάτσι, Αθήνα, Τ.Κ.11146, Ελλάδα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 158689601000
Α.Φ.Μ.: 801535633
Τηλ. : +30 2111189691, κ. Κορνιωτάκης Μιχαήλ
e-mail επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων: privacy@sochic.gr

Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;
Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Γίνεται τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου;
Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μας. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
i) για τη διαχείριση των διαδικτυακών αγορών σας. Προχωρούμε σε επεξεργασία των παραγγελιών σας ή των επιστροφών σας όποτε αυτό καταστεί απαραίτητο και αποστέλλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με την παράδοση/παραλαβή των αγοραζόμενων από εσάς προϊόντων από το δικτυακό μας ιστότοπο. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν, για να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία ώστε να είναι έγκυρη η εκ μέρους σας ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνσή σας από εξωτερικούς συνεργάτες.
ii) για να σας αποστέλλουμε newletters (εφόσον επιλέξετε τη σχετική υπηρεσία) και διαφημιστικές προσφορές μέσω e-mail και/ή τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που κάνουν χρήση του τηλεφωνικού σας αριθμού όπως το Viber).
iii) για να σας παρέχουμε συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας πληροφορίες, για να σας προτείνουμε προϊόντα που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν, για σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις σχετικά με τα προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι αγορών σας και για να κοινοποιούμε προσφορές.
iv) για να διαχειριστούμε όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά τον προσωπικό σας λογαριασμό, για να σας παρέχουμε ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, τις επιστροφές και τους πόντους (rewards) επιβράβευσης.
v) για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας, για να διαχειριστούμε ερωτήματα, παράπονα, απορίες, ζητήματα σχετικά με επιστροφές προϊόντων και θέματα τεχνικής υποστήριξης.
vi) για να σας ταυτοποιήσουμε, να επιβεβαιώσουμε την ηλικία σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν από κάποιο διαγωνισμό ή σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε νικητής για να σας ενημερώσουμε και να σας παραδώσουμε το αντίστοιχο βραβείο.
vii) για να συμμορφωθούμε με έννομες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών – λογιστικών), δικαστικές αποφάσεις και διαταγές δικαστικών, φορολογικών ή άλλων αρχών.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:
i) στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο, φύλο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία) και ημερομηνία γέννησης (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
ii) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (όπως την μέθοδο πληρωμής που επιλέχθηκε, την ημερομηνία συναλλαγής και το ποσό αυτής)
iii) πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες (αριθμό και ημερομηνία παραγγελίας, κωδικούς προϊόντων)

Από την διατήρηση του λογαριασμού σας στην So Chic, επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα όπως:
i) ιστορικών αγορών
ii) wishlist
iii) e-mail και κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει για να εισέρχεστε στο λογαριασμό σας

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:
i) αποθήκες και συνεργαζόμενες εταιρείες courier
ii) λογιστές,φορολογικοί και νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας
iii) διαφημιστικά πρακτορεία και τεχνικοί πάροχοι διάδοσης μηνυμάτων εμπορικής προώθησης
iv) εταιρείες που ενδεχομένως αναλαμβάνουν για λογαριασμό μας την οργάνωση και διεξαγωγή διαγωνισμών ή άλλων event

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση, εκ μέρους της κάθε συνεργαζόμενης εταιρείας, της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία γίνεται η διαβίβαση.
Μερικές από τις ανωτέρω εταιρείες ενδέχεται να έχουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνες της αντίστοιχης επεξεργασίας.
Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσουμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων προσώπων.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
i) στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας με τη δημιουργία λογαριασμού καθώς επίσης και για οποιαδήποτε εμπορική προώθηση.
ii) στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας εφόσον έχετε επιλέξει την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας ή την συμμετοχή σας σε διαγωνισμό ή άλλο event της εταιρείας.
iii) είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και παράδοση της παραγγελίας σας.
iv) στηρίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων
v) στηρίζεται σε οποιοδήποτε έννομο συμφέρον μας ή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με όλες τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο έχετε ενεργό λογαριασμό.
Διατηρείτε το δικαίωμα να καταργήσετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση αυτή θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η διατήρησή τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις και/ή αν υφίσταται κάποια εκκρεμής διένεξη.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
i) Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας.
ii) Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα νατροποποιήσετε τα δεδομένα σας μέσω του λογαριασμού που διατηρείτε ή να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή.
iii) Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ιδιαίτερα όταν:
• Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
• Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη συγκατάθεση αυτή
• Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν:
• Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
• Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τησυμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας
Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή.
iv) Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
v) Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης δηλώνοντας τη σχετική επιθυμία σας. Αν ασκήσετε τα δικαίωμά σας η So Chic δεν θα είναι πλέον σε θέση να σας αποστέλλει διαφημιστικές προσφορές ή πληροφορίες στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας.
vi) Δικαίωμα περιορισμούτης επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση εκτός από την αποθήκευση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται άλλη επεξεργασία.
vii) Δικαίωμα στην φορητότητα
Κατόπιν αιτήματός σας μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς σε εμάς.
viii) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
Αν θεωρείτε ότι η So Chic επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@sochic.gr ή τηλεφωνικά στο +302111189691. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Για όλα τα θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο privacy@sochic.gr